Simply Smart Foundations

Producten

BAYO.S is een innovatief funderingssysteem zonder gebruik te maken van beton. 

Stabiele, zeer snel te installeren fundering voor solar veldopstellingen, Houten gebouwen, containers, voeren, palen, bouwwerken in bossage, verkeerstechniek, reclamedragers en stadmeubilair. 

Klantspecifieke oplossingen