Trekproef

06.09.2016

Om te weten te komen welke belastingcapaciteit onze funderingen hebben, moeten we ze soms eerst tot het uiterste testen. / to determine the load capacity of our ground screw products, we sometimes need to test them to the max.